Kandidater

Forespørsler mottas på:
1. Telefon
2. E-post
3. 3. Via Organisasjonens nettside

Vi gjennomfører et innledende telefonintervju og samler inn grunnleggende informasjon.

Søkeren bes om å sende inn en CV. Når den er mottatt, blir detaljene lagt inn i organisasjonens database.

1. Dato
2. Navn
3. Mottatt av
4. Stillingskategori
5. Kontaktinformasjon
6. Unikt registreringsnummer.

Kandidaten kontaktes og ytterligere informasjon legges inn i databasen. CV-er sendes til cv@pg-global.com, og lastes så opp i databasen og et referanseskjema sendes.

Kandidaten blir kontaktet på ad hoc-basis, når vi finner en passende stilling. Kandidaten har rett til å avslå innsending av persondata på et hvert tidspunkt.

Ifølge The Data Protection Act (Norsk: Personopplysningsloven) har du rett til å se de persondata vi oppbevarer om deg, ved mottak av en skriftlig anmodning, bekreftelse av din identitet og betaling av en avgift på 10 £). Hvis du er mener at deler av informasjonen vi har om deg er feil eller du har innvendinger mot måten vi har benyttet dine persondata, ta kontakt med oss på adressen du finner under «Kontakt oss» nedenfor.

Om The Data Protection Act

The Data Protection Act 1984 gjelder informasjon om enkeltpersoner. Den dekker alle aspekter ved selskapets drift, inkludert leverandører, kunder, aksjonærer og ansatte.

Loven gjelder personopplysninger, som defineres som:

  •  om en levende person og påvirker denne personens personvern (enten i vedkommendes privat- og familieliv, virksomhet eller profesjonell stilling) på en slik måte at informasjonen har personen som fokus eller er på annen måte biografisk av natur, og
  • identifiserer en person, enten i seg selv eller sammen med annen informasjon organisasjonen besitter eller informasjon det er sannsynlig at den vil komme til å besitte.

Loven gjelder personopplysninger som underlegges behandling. I sammenheng med denne loven brukes begrepet behandling om et bredt spekter av aktiviteter. Det inkluderer den første innhentingen av personopplysninger, oppbevaring og bruk, tilgang og fremlegging og endelig sletting av opplysningene.

Alle som behandler data kalles en databehandlingsansvarlig i dette dokumentet. En databehandlingsansvarlig må overholde de åtte prinsippene for god informasjonsbehandling (The Data Protection Principles). Disse prinsippene krever at databehandlingsansvarlig:

1. process personal data fairly and lawfully.
2. obtain personal data only for one or more specified and lawful purposes and to ensure that such data is not processed in a manner which is incompatible with the purpose or purposes for which it was obtained.
3. ensure that personal data is adequate, relevant and not excessive for the purpose or purposes for which it is held.
4. ensure that personal data is accurate and, where necessary, kept up to date.
5. ensure that personal data is not kept for any longer than is necessary for the purpose for which it was obtained.
6. process personal data in accordance with the rights of the individuals to whom the information relates.
7. ensure that personal data is kept secure.
8. ensure that personal data is not transferred to a country outside the European Economic Area unless the country to which the information is to be sent ensures an adequate level of protection for the rights (in relation to the information) of the individuals to whom the personal data relates.

The Act also lays down rules concerning the processing of sensitive personal data that is data that consists of information about an employee’s:

  • racial or ethnic origins;
  • political opinions;
  • religious beliefs;
  • trade union membership (or non-membership);
  • physical or mental health or condition;
  • sex life or sexual orientation;
  • criminal (or alleged criminal) activities;
  • criminal proceedings, criminal convictions (or any sentences imposed by the courts).

Sensitive personal data must not be held on a file without his or her express consent unless held in compliance with legal obligations (for example under health and safety legislation) or to protect the person’s vital interests (for example under the Sex Discrimination Act 1975).
The Act requires that the Company must registered that it is processing information held on a computer or in some manual filing systems about living individuals on the Information Commission’s Register.

PG Global complies with this Act within all areas.

Want to talk to one of our specialists?

Get In Touch >
cancer research logo

We are fundraising for Cancer Research UK and we would love your support. If you have a UK mobile please text PGGL77 to 70070 followed by your donation amount. If you live outside the UK please click here and donate through our fundraising page.