Boremannskap offshore rommer alt av tilsynspersonale og boremannskap:

 • assisterende borer
 • stabilitetssjef
 • representant for operatørselskap (Company Man)
 • kranoperatører
 • dekkledere
 • kranførere (Derrick-kran)
 • borere
 • elektro- og instrumenteringsteknikere
 • elektrikere
 • boredekksarbeidere
 • vedlikeholdsingeniører/-ledere
 • plattformsjefer (OIM) / kapteiner
 • pumpemenn
 • riggledere
 • riggmekanikere
 • tilsynsmenn rigg
 • boreledere
 • boreledere natt

Bemanning og komplette catering/overnattingstjenester tilbys for alle typer fartøy og enheter, inkludert:

 • spesialfartøy til konstruksjon / cuttersuger, rørleggingsfartøy, steindumping og kabelleggere.
 • FPSO, FDPSO-plattformer og FSO-er
 • borerigger, halvt nedsenkbare og oppjekkbare plattformer, boreskip
 • hjelpefartøy, ankerhåndteringsskip og forsyning
 • støttefartøy og FPSO-støtte

Vi tilbyr komplette team til prosjektledelse og landbaserte prosjekt �?? alt fra kompetent bransje- og tilsynspersonell, til prosjektdrift og -ledelse på følgende områder:

 • konstruksjon & design
 • ferdigstilling
 • inspektører
 • løfting
 • mekaniske teknikere
 • medisinsk personell
 • teknikere innen ikke-destruktiv prøving (NDT)
 • industrimalere
 • produksjonsteknikere
 • kvalitetssikring (QA)
 • riggere
 • stillasbyggere
 • sveising

Want to talk to one of our specialists?

Get In Touch >
cancer research logo

We are fundraising for Cancer Research UK and we would love your support. If you have a UK mobile please text PGGL77 to 70070 followed by your donation amount. If you live outside the UK please click here and donate through our fundraising page.