Helse og sikkerhet

Vi setter helsen og sikkerheten til alle våre ansatte, leverandører og selvstendig næringsdrivende partnere foran alt annet.

Vårt mål er å redusere risiko, forebygge skader og tap av ressurser og avdekke og effektivt kontrollere helse- og sikkerhetsrisikoer.

Vi arbeider etter sikkerhetsstandarder som oppfyller våre lovpålagte krav og reflekterer god arbeidspraksis i bransjen. Vi vil kontinuerlig gjennomgå, revidere og utvikle disse standardene.

Vi er forpliktet til å sikre at våre konsulenter og ansatte er opplært til å forstå og utføre sine oppgaver, og fortløpende gjennomgå vår praksis ved å undersøke hvor virkningsfull den er på arbeidsplassen.

Want to talk to one of our specialists?

Get In Touch >
cancer research logo

We are fundraising for Cancer Research UK and we would love your support. If you have a UK mobile please text PGGL77 to 70070 followed by your donation amount. If you live outside the UK please click here and donate through our fundraising page.