Her er noen av stillingene innen landbasert boring som vi for tiden søker kandidater til:

 • assisterende borer
 • kontrollører/tilsynsførere/ingeniører innen ferdigstilling
 •  byggeledere/oppsynsmenn
 • kostnadskontroll-ingeniører
 • borere
 • elektriske ingeniører/teknikere/elektrikere/kontrollører
 • teknikere/kontrollører innen elektronikk og instrumentteknikk
 • HMS-ingeniører
 • marin- og vedlikeholdsledere/oppsynsmenn
 • mekaniske ingeniører/teknikere
 • tilsynsmenn drift
 •  rør/strukturingeniører
 • planleggingsingeniører
 • prosessingeniører/teknikere/operatører
 • produksjonsingeniører/teknikere/operatører
 • inspektører til prosjekter og nybygg
 • kontrollører for innkjøp og logistikk
 • kontrollører/tilsynsmenn innen HMS & K
 • riggledere
 • tilsynsmenn på rigg
 • senior mekaniske ingeniør
 • senior prosessingeniør
 • senior produksjonsingeniør
 •  boresjef

Vi har fokus på å levere ut fra din organisasjons behov, til prosjekter i følgende kategorier på land og offshore:

 • boring
 • produksjon
 • spesialtjenester
 • engineering – petroleum
 • engineering – design
 • engineering – konstruksjon
 • engineering – generelt
 • geovitenskap
 • helse, miljø og sikkerhet – HMS
 • ledelse og støtte
 • maritim & sjøfartsekspertise på landbasert boring

Want to talk to one of our specialists?

Get In Touch >
cancer research logo

We are fundraising for Cancer Research UK and we would love your support. If you have a UK mobile please text PGGL77 to 70070 followed by your donation amount. If you live outside the UK please click here and donate through our fundraising page.